Nieuws

12 OKT

Ontmoet Pro Sanctitate tijdens vier orgelconcerten


Tijdens een viertal orgelconcerten in de Heikese Kerk te Tilburg stelt de kerkelijke beweging Pro Sanctitate zich voor aan de parochiegemeenschap en aan andere belangstellenden uit het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Tussen de recitals door zullen toegewijde zusters (oblaten) Rita en Anna vertellen over hun leven en toewijding voor Pro Sanctitate.
 
In de september-editie van het Bisdomblad schonk het bisdom al aandacht aan de komst van de twee oblaten. "Wij zijn geroepen om de mensen nabij te zijn, om te helpen hun doop te herontdekken. Als wij kinderen van God zijn, moeten we daarnaar leven. Dat is onze heilige roeping," vertelt apostolisch oblaat Rita in het dekenale katern in het kader van de Nieuwe Parochie Tilburg.
 
Bij de orgelconcerten wisselen muziek en verhaal elkaar af. De warme karakters van deze dames, gecombineerd met de virtuoze talenten van organist Iskander Zalialdinov, beloven boeiende middagen in Tilburg te worden. De eerste concertmiddag wordt gegeven op zaterdag 23 oktober in de Heikese Kerk (St. Dionysiuskerk) en start om 14:00uur.
 
De data waarop de andere concerten zijn:
Zaterdag 18 december 14:00 uur
Zaterdag 26 februari 14:00 uur
Zaterdag 4 juni 14:00 uur

Toegang is gratis. Voor meer informatie, zie deze brief
12-10-2010