Nieuws

11 OKT

Eerste diocesane Kostersdag


Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch nodigt alle kosters van het bisdom uit voor de eerste kostersdag op zaterdag 6 november 2010 in ’s-Hertogenbosch. De kostersdag wordt georganiseerd als blijk van waardering voor hetgeen kosters betekenen voor de parochies van het bisdom en voor de eredienst van de Kerk aan God. Inmiddels hebben zich al 80 kosters aangemeld.
 
Middels een drietal cursussen voor kosters werd de functie van kosters de afgelopen jaren steeds meer erkend. Voor de eerste maal zal dat nu plaatsvinden met een diocesane kostersdag. Kosters die niet eerder aan de cursussen hebben deelgenomen krijgen daar in de toekomst nog de kans toe, maar allen - bezoldigd of onbezoldigd, alleen werkzaam of in een team, doordeweeks of in het weekend, een cursus gevolgd of niet - zijn welkom op de diocesane kostersdag.
 
Programma
10.30 uur H.Mis met Mgr. A. Hurkmans in de kathedraal
12.00 uur Korte lezing over het dienstwerk van de koster
12.30 uur Broodjes, koffie/thee en ontmoeting
13.30 uur Lezing over liturgisch vaatwerk (gebruik, onderhoud en renovatie)
14.30 uur Lezing over de paramenten (gebruik, onderhoud, renovatie)
15.30 uur Afsluiting
 
De tekst van de drie lezingen is gebundeld in een boekje dat na afloop wordt uitgereikt. Opgeven kan tot 16 oktober middels dit aanmeldingsformulier. Meer informatie is opgenomen in de begeleidende brief.
11-10-2010