Nieuws

08 OKT

Mgr. drs. Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts

 

Wijdingen
Priesterwijding
5 juni 1993
Bisschopswijding
18 september 2010 door mgr. Hurkmans, mgr. Wiertz en mgr. Lescrauwaet msc

Wapenspreuk:
'Veritas vos liberabit'
(‘De waarheid zal u vrijmaken’)

Jeugd en opleiding
Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts werd op 22 mei 1958 geboren te Tilburg uit een familie die eerder een bisschop heeft voortgebracht: Wilhelmus Mutsaerts, van 1943 tot 1960 bisschop van Den Bosch (een achterneef van de vader van de nieuwe hulpbisschop). In Tilburg volgde hij het atheneum en later aan de Universiteit van Tilburg een studie recht. Na het behalen van zijn titel (1984) werkte hij enige tijd als jurist.
Een omslag komt in 1987 als een voorbede voor priesterroepingen bij hem “blijft hangen”. Twee maanden later behoort Mutsaerts tot de eerste lichting studenten van het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Na zijn priesteropleiding van 1987-1993 werd hij op 5 juni 1993 tot priester gewijd.

Kerkelijke loopbaan
Mgr. Mutsaerts werkte als parochiepriester in Eindhoven, was conrector op het Sint-Janscentrum en pastoor te Empel tot 1995. Daarna werd hij pastoor in Millingen en Kekerdom en vanaf l augustus 2003 was hij pastoor te Heeze. Hij was tevens lid van de Priesterraad en voorzitter van de Benoemingencommissie (2009).
08-10-2010