Nieuws

06 OKT

Impulsdag Dag van het Jodendom 2011

Ter voorbereiding op de Dag van het Jodendom 2010 organiseert de Katholieke Raad voor Israël op donderdag 14 okbober in Amsterdam een studiemiddag voor pastores, pastoraal werkenden, catecheten en andere belangstellenden. Het thema van de middag sluit aan op het thema van de Dag van het Jodendom 2011: Tijd is heilig – feesten en gedenkdagen.
 
In het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is Ellen Kleinpenning aanspreekpunt voor het onderwerp ‘Jodendom’. Samen met en Clara Roes en collegae van andere bisdommen zullen zij aan de workshops deelnemen en met elkaar van gedachten wisselen over de Dag van het Jodendom.

Na deze dag zullen zij kijken hoe zij in in de parochies en de scholen binnen het Bisdom van ’s-Hertogenbosch verder aandacht kunnen geven aan de Dag van het Jodendom die op 17 januari 2011 plaatsvindt.


Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Ontvangst (koffie / thee)
13.30 uur Inleiding over het element ‘ruimte’ in de christelijke liturgie door prof. dr. Paul Post (Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit van Tilburg)
14.15 uur Rondleiding door de nieuwe sjoel door rabbijn Menno ten Brink (LJG Amsterdam)
15.00 uur Pauze
15.15 uur Workshops
16.15 uur Afsluiting en borrel; mogelijkheid tot kennismaking met het hele gebouw
 

Keuze uit volgende workshops:
1. Leren en vieren met kinderen. Binnen het LJG leren de kinderen in de Joodse les over de feestdagen. Wat is dat, Joodse les? Welk materiaal wordt gebruikt? En hoe wordt het gebruikt? Met Liesbeth Aussen, coördinator Rimon, Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum
2. De psalm van de dag. Aan de hand van enkele concrete psalmen laten liturgist Andries Govaart en publicist Leo Mock zien wat psalmen betekenen in de christelijke en joodse liturgie.
3. Eten en feesten. Bijna elk Joods feest kent zijn specifieke feestgerechten. Lizzy Kukenheim (LJG Amsterdam) belicht van een aantal feesten het culinaire en religieuze aspect. Ze neemt recepten mee.
4. Jom Kipoer is een dag van inkeer en boete, vergeving en verzoening. Waarom is deze dag zo belangrijk? En betekenen begrippen als inkeer en verzoening in jodendom en christendom wel hetzelfde? Dhr. Abraham Rosenberg gaat hierover met de deelnemers in gesprek.
5. Dhr. Mottel Aronson toont ‘Jiddisjkeit’, een film over een kleine Joodse gemeente in Amsterdam, haar geschiedenis en haar sjoel. Wat maakt deze gemeente nu echt tot een gemeenschap?

Praktische informatie:
Locatie: Progressief Joods Centrum Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam (op loopafstand van station Amsterdam-Rai)
Kosten: € 35 over te maken op 66.32.20.726 t.n.v. RK Kerkgenootschap te Utrecht o.v.v. Impulsdag Dag van het Jodendom.
Aanmelding via info@dagvanhetjodendom.nl voor 8 oktober 2010. Vermeld bij aanmelding a.u.b. de workshop van uw eerste en tweede keuze.
Meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl
 
06-10-2010