Nieuws

05 OKT

Bisschop neemt brochure over woonwagenbewoners, Sinti en Roma in ontvangst

Bisschop Hurkmans heeft vandaag tijdens een landelijke bijeenkomst in het Bossche klooster Mariënburg uit handen van pater Ton Storcken sma (foto rechts) de brochure 'Van pater tot parochie' over de geschiedenis van de zielzorg voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in ontvangst genomen. De publicatie van het Pastoraat voor Woonwagenbewoners Nederland (PWN) behandelt een eeuw zielzorg voor deze bijzondere doelgroep, waarvoor mgr. Hurkmans referent is.

De twintigste eeuw is de eeuw van veranderingen voor de woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland. Het leven van de oorspronkelijke reiziger, altijd onderweg om de kost te verdienen, kwam onder druk te staan door telkens weer nieuwe, vaak tegenstrijdige wetgevingen. Uiteindelijk strandde de wagen, waarmee decennialang werd rondgetrokken, op vaste standplaatsen op door de overheid bepaalde woonlocaties. Sommige rondtrekkenden, zoals de Roma, kwamen in huizen terecht.

'Van pater tot parochie' geeft een indruk van de pastorale zorg vanuit de katholieke Kerk. Priesters en religieuzen van orden en congregaties, de paters, fraters en zusters, maar ook talloze vrijwilligers trokken zich het bestaan van de reizende bevolkingsgroepen aan.

De pastorale zorg bleef tot ver in de twintigste eeuw categoriaal. Dopen, eerste communies en vormsels gingen buiten de parochiekerk om. Aalmoezeniers en zusters waakten over de godsdienstigheid van de wagenbewoners. Heilige missen vonden plaats in eigen kapelletjes, zoals in het Limburgse 't Zand. Toen eenmaal duidelijk werd dat deze periode door de deconcentratie van de meeste grote woonwagencentra ten einde liep en de wagens met hun bewoners zich verspreidden over stad en dorp, werd de zorg langzaam maar zeker overgedragen aan het reguliere pastoraat, de parochie dus.

De toespraak van mgr. Hurkmans kunt u online lezen. Interessant is ook het Bisdombladartikel in het septembernummer, waarin pater Jan van de Zandt m.s.c. (foto midden), directeur van PWN, over de actuele situatie van Roma en Sinti in ons land.


05-10-2010