Nieuws

30 SEP

In memoriam Caspar Johannes Maria Vink sss

Op 26 september 2010 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Caspar Johannes Maria Vink sss, emeritus-pastoor van de parochie H.Paulus te Nijmegen.

De zeereerwaarde pater Vink werd geboren in Sambeek op 25 januari 1930 en tot priester van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament gewijd op 26 juli 1956. Hij was in het bisdom van
's-Hertogenbosch werkzaam als pastor van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen van 1981 tot 1984, als pastoor van de parochie H.Joseph te Stevensbeek van 1986 tot 2001 en als waarnemend pastoor van de parochies H.Paulus en allerheiligst Sacrament te Nijmegen van 2003 tot 2005, in welke laatste parochies hij tot kort voor zijn overlijden assistentie verrichte.
Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: vrijdag 1 oktober 2010 om 11.00 uur vanuit de H.Pauluskerk te Nijmegen.
30-09-2010