Nieuws

27 SEP

Nieuwe modelbegroting beschikbaar voor de parochies

Ieder jaar stellen parochies hun begroting op en moeten die indienen bij het bisdom ter goedkeuring. Een nieuwe modeljaarbegroting moet parochies helpen om hun begroting volgens hetzelfde systeem op te stellen. Het bevordert niet alleen de eenduidigheid, maar zorgt ook dat het bisdom de begroting sneller kan goedkeuren. De nieuwe modelbegroting moet vóór 1 december dit jaar bij het bisdom ingediend zijn. Het benodigde Excel 2007-bestand is te downloaden via deze website. Voor het openen van dit bestand moet Excel 2007 zijn geinstalleerd.

Om de financiën op orde te houden geeft het bisdom een aantal tips. Zo is het zinvol om de jaarlijkse actie Kerkbalans ook te richten op groepen die nog niet meedoen aan de kerkbijdrage. Bij grote restauraties kan een speciale collecte worden georganiseerd. Verder wordt gewezen op erfstellingen en legaten als inkomstenbron voor de parochies. Kerken die een GSM of UMTS verbinding in de toren hebben moeten de vergoeding die ze ontvangen jaarlijks met een index verhogen en doorbereken aan de telecombedrijven. Hetzelfde geldt voor jaarlijkse huuraanpassingen (1,5% per 1 juli 2011).

Omdat personeelskosten een hoge post vormen, adviseert het bisdom om de mogelijkheden van samenwerking te bekijken met andere parochies, bijvoorbeeld voor een gezamenlijke administratieve kracht. Dat geldt ook voor het drukwerk, zoals misboekjes en zangbundels. Tot slot wijst het bisdom op haar eigen dienstverlening, zoals de diocesane bouwadviseurs voor het maken en uitvoeren van onderhoudsplannen en de dienst financiën van het bisdom die taken van externe administratie- en accountantskantoren kan overnemen.
27-09-2010