Nieuws

25 SEP

Bisschop Hurkmans wijdt vijf permanente diakens

Precies een week nadat stad en land naar Den Bosch was gekomen voor de wijding van de nieuwe hulpbisschoppen, was de kathedraal vandaag weer volgestroomd voor de wijding van vijf permanente diaken, 'mannen van goede faam': Marcel Broesterhuizen, Paul Wennekes, Henk van Thiel, John Dommeck en René Lamers.

Drie van de kandidaten werden voor het permanente diakonaat opgeleid via de eigen route van het Bisdom, de overige twee kwamen daarbij als zogeheten 'zij-instromers'.

Bisschop Hurkmans toonde zich verheugd over de versterking van het pastoraat, die de wijding van deze vijf diakens betekent. Vijf 'viri probati', mannen die zich inzetten voor de Kerk en met ieder hun eigen, bijzondere achtergrond en maatschappelijke functie: in de bancaire wereld, in het onderwijs, als koster in de parochie, hoofdman van het gilde, en in de zorg voor doven.

De gewijde permanent diaken heeft een belangrijke opdracht in de maatschappij en een heel eigen taak als gewijde ambtsdrager. Die eigen taak komt met name in de viering van de liturgie tot uitdrukking. In het Bisdomblad van september kunt u een artikel lezen over de rol van de diaken in de liturgie.

Hieronder ziet u een beeldverslag van de plechtigheid.

25-09-2010