Nieuws

23 SEP

Wijding vijf permanent diakens


Vijf mannen zullen op zaterdag 25 september in de Sint-Janskathedraal door bisschop Hurkmans tot permanent diaken worden gewijd. De viering met wijdingsplechtigheid begint om 12.00 uur en aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren in het Sint-Janscentrum.
 
De wijdelingen zijn Marcel Broesterhuizen, Paul Wennekes, Henk van Thiel, John Dommeck en René Lamers. Coördinator van de diakenopleiding Ton Schepens is verheugd met de vijf: “Mooi dat er ook in deze turbulente tijd mannen kiezen voor het diaconaat. Het is belangrijk en verantwoordelijk werk.”
 
De diaken heeft in de Kerk een geheel eigen taak als gewijde ambtsdrager en komt met name in de viering van de liturgie tot uiting. Evenals de bisschop en de priester staat de diaken ten dienste van Christus en de Kerk. Wie diaken wordt krijgt door de bisschop deel aan het wijdingsambt en vertegenwoordigt de Kerk als zodanig.
 
In de septemberuitgave van het Bisdomblad die deze week verschijnt, besteedt de dienst Liturgie van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch aandacht aan de diaken en zijn rol in de liturgie.


Belangstellenden voor de diakenwijding die vanuit het noorden met de auto richting ’s-Hertogenbosch komen, dienen rekening te houden de afsluiting van de A2 wegens werkzaamheden. Voor meer informatie, klik hier.

 
23-09-2010