Nieuws

22 SEP

Fragmenten van bisschopswijding op Youtube


Naar aanleiding van de bisschopswijding op 18 september heeft het Bisdom van ’s-Hertogenbosch een vijftal filmpjes geplaatst op Youtube. Het betreffen vijf fragmenten uit de wijdingsmis die een indruk geven van enkele elementen van de plechtigheid.
 
In vijf delen komt onder meer de intocht in de kathedraal, het openingswoord door plebaan Van Rossem, het homilie van bisschop Hurkmans, de belofte van de uitverkorenen, een deel van het smeekgebed van de litanie, de zalving van het hoofd, de overhandiging van het evangelieboek, de bisschopsring, de mijter, de staf en de opname in het college van bisschoppen aan de orde.
 
De filmpjes zijn te vinden op het kanaal: www.youtube.com/bisdomdenbosch. Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch maakt al langer gebruik van de diensten van Youtube. In het kader van de Wereldjongerendagen, de zomerkampen en de diocesane Romereis zijn er reeds eerder filmpjes op het populaire videoplatform verschenen.
 
De uitbreiding van de nieuwsvoorziening via Youtube sluit aan bij de oproep van paus Benedictus XVI, die eind januari dit jaar in het kader van de 44e Wereld Communicatiedag priesters en de pastorale dienst opriep ‘de kansen van nieuwe media aan te grijpen ten dienste van het Woord’. Door meer zichtbaar te zijn op internet, hoopt het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bij te dragen aan de verkondiging van het Evangelie.
 
22-09-2010