Nieuws

19 SEP

Bisdom feliciteert nieuwe bisschoppen

In een zeldzaam mooie eucharistieviering en in een tot de laatste stoel bezette kathedraal, hebben mgr. Rob Mutsaerts en mgr. Jan Liesen door handoplegging de bisschopswijding ontvangen.

In aanwezigheid van een grote schare familie, van vele Nederlandse en ook buitenlandse bisschoppen, priesters van het bisdom en van ver daar buiten, religieuzen, vertegenwoordigers uit de parochies en van politieke en maatschappelijke organisaties, toonde het Bossche bisdom zich van haar beste kant. Met een tot in de puntjes verzorgde viering en met dankbaarheid voor en optimisme over de versterking, die het bisdom met de benoeming van twee hulpbisschoppen heeft gekregen.

Het bisdom heeft de komst van de hulpbisschoppen lang tegemoet gezien en in Rome is dat signaal nu beantwoord, zo bleek uit de bulle die door Z.H. de Paus werd ondertekend en waarmee hij de benoemingen bekrachtigde. Ze werden in de Sint Jan voorgelezen en daarmee begon de wijdigsplechtigheid. De homilie die mgr. Hurkmans uitsprak kunt u hier lezen. Daarin spreekt de bisschop onder meer de hoop uit dat hij met de nieuwe bisschoppen een mag zijn in verscheidenheid.

Na afloop van de viering gingen mgr. Liesen en mgr. Mutsaerts zegenend de kathedraal door en tot slot ging bisschop Hurkmans hen voor naar de kapel van de Zoete Moeder van Den Bosch.

Velen wachtten daarna in het Sint-Janscentrum geduldig in de rij om de hulpbisschoppen te feliciteren.

Een selectie van beelden van de wijdingsviering hebben we voor u klaargezet in onderstaand digitale album.


19-09-2010