Nieuws

09 SEP

Zes nieuwe seminaristen in Sint-Janscentrum

Nadat in juni vier studenten tot priester gewijd werden, is het nieuwe studiejaar aan het Sint-Janscentrum deze week begonnen met zes nieuwe priesterstudenten. In totaal worden aan het Sint-Janscentrum 13 seminaristen opgeleid tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch.
 
Het seminariejaar begon op zondag 5 september jl. met een eucharistieviering door bisschop Hurkmans in de seminariekapel. Aansluitend heeft de gemeenschap deelgenomen aan de passiespelen in Tegelen en was er een ontmoeting met de acteurs en de medewerkers achter de schermen.
 
Op vrijdag 17 september zingen de seminaristen, tezamen met een grote groep priesters, de Akathistoshymne om de bescherming van de Moeder Gods te vragen over de twee nieuwe hulpbisschoppen (18.00 u in de Sint-Janskathedraal). Op zaterdag 18 september vindt de bisschopswijding plaats (11.00 u in de kathedraal) met aansluitend een feestelijke receptie in de seminarietuin.
 
Vanaf zondag 19 september gaan de seminaristen in retraite, tezamen met de 5 wijdelingen voor het permanente diaconaat, in voorbereiding op de wijding op zaterdag 25 september (12.00 u in de kathedraal). De daaropvolgende dag, op zondag 26 september, vindt de gebedsdag plaats van de Gebedskring Sint-Jan: de vele sympathisanten die het Sint-Janscentrum met hun gebed ondersteunen. En tussen al deze activiteiten door wordt er natuurlijk gewoon gestudeerd, gebeden en gewerkt.
 
Seminarierector De Rycke: “We zijn dankbaar om de vele, nieuwe studenten waarmee het studiejaar 2010-2011 begonnen is. Ook in dit nieuwe studiejaar willen we zorg dragen voor een degelijke priesteropleiding om zo mede te werken aan de toekomst van de Kerk in ons bisdom.”
09-09-2010