Nieuws

07 SEP

Noveengebed voor de nieuwe bisschoppen

18 september, de datum van de wijding van onze nieuwe hulpbisschoppen, komt dichterbij. In het kader daarvan heeft het bisdom aan de parochies een preeksuggestie gestuurd voor de vieringen in het weekend van 11 en 12 september. In deze preeksuggestie wordt het bisschopsambt belicht naar aanleiding van de lezingen van de zondag.
Tevens hebben de parochies een voorbede ontvangen voor de vieringen in het aanstaande weekend, waarin er speciaal gebeden wordt voor de nieuwe hulpbisschoppen en het bisdom.

Bisschop Hurkmans vraagt in het begeleidend schrijven ook de individuele gelovigen om voor de hulpbisschoppen en het bisdom te bidden. Daarvoor kan onderstaand noveengebed worden gebruikt. Dit kan tevens gezamenlijk gebeden worden na de dagelijkse eucharistieviering vanaf donderdag 9 september.
NOVEENGEBED ALS VOORBEREIDING OP DE BISSCHOPSWIJDING
VAN MGR. R. MUTSAERTS EN MGR. J. LIESEN
OP 18 SEPTEMBER 2010

Goede God,

die uw Kerk hebt gebouwd op het fundament van de apostelen
en die hebt gewild dat hun herderlijke taak
in het bisschopsambt zou worden doorgegeven,
wij vragen U:
schenk uw Geest in overvloed
aan de beide hulpbisschoppen die Gij hebt uitverkoren
om onze bisschop bij te staan in de herderlijke bediening
voor heel het bisdom.
Rust hen toe voor de verkondiging van het evangelie;
dat zij de juiste woorden vinden om uw bevrijdende waarheid
in de wereld van vandaag te doen klinken.
Heilig hen en maak hen meer gelijkvormig met uw Zoon
zodat zij met overgave zijn hogepriesterschap gestalte geven,
vooral in de viering van het eucharistische offer.
Geef hen ook een geest van wijsheid
nu zij geroepen zijn om te delen in de dienst van de leiding
die Gij in uw Kerk aan de bisschoppen hebt toevertrouwd.
Goede God, zegen ons bisdom,
zegen onze bisschop en de beide nieuwe hulpbisschoppen.
Schenk een nieuwe lente aan de Kerk in onze streken:
dat velen opnieuw tot geloof komen,
dat alle gelovigen hun geloof vuriger mogen beleven
zodat het evangelie gehoord mag worden
en mensen verlost tot eeuwig leven met uw Zoon.
Wij vragen U hierin te voorzien
op voorspraak van de Zoete Moeder,
door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader..
Wees gegroet..
Eer aan de Vader..

Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, bid voor ons.
07-09-2010