Nieuws

27 AUG

Bossche kermis onder de Sint Jan

Nog maar een week is mgr. Hurkmans namens de bisschoppenconferentie referent voor het R-K Schipperspastoraat en de landelijke instelling R-K Kermis- en Circuspastoraat, en de bisschop vindt zijn nieuwe parochie al op de stoep staan: een week lang – nog tot en met aanstaande zondag – is het kermis in Den Bosch. Ook dit jaar is een belangrijk deel van de kermisattracties een plek toebedeeld op de Parade, aan de voet van de Sint Jan.

Kermis is een verbastering van kerkmis of kercke-misse. De kermis is van oorsprong een jaarmarkt ter gelegenheid van de feestdag van de patroonheilige van de kerk. Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken.

De Bossche kermis heeft oude papieren. Amateur-historicus Henk Bruggeman schreef er een lezenswaardig boekje over. Hij concludeert uit bronnenonderzoek, dat de combinatie jaarmarkt – inwijdingsfeest (in Bossche termen Sint Jansmarkt – Sint Jansmisse) al in 1397 wordt vernoemd en schetst de perikelen rond het moment waarop de Bossche kermissen sindsdien plaatsvonden. Aanvankelijk op 24 juni, feest van de Sint Jan Evangelist, en na de nodige omzwervingen nu in de laatste volle week van augustus, die nogal eens samenvalt met de feestdag van de verkeerde sint Jan, namelijk die van De Doper, die op 29 augustus wordt gevierd.

In stedelijke gebieden verloor de kermis mettertijd zijn band met het religieuze feest dat eraan ten grondslag lag, maar in vele dorpen gingen – en in sommige plaatsen gaan ze nog - beide hand in hand en gaat er op de feestdag een processie uit.

Kermis heeft zich ontwikkeld tot een commercieel evenement. Vroeger was de kermis vaak een van de weinige uitgaansmogelijkheden. De Tilburgse kermis is uitgegroeid tot de grootste kermis van Nederland.

De Bossche kermis begint dagelijks rond 1 uur 's middags. De vieringen in de kathedraal hebben er nagenoeg geen hinder van. Of de bisschop met zijn parochie voor de deur nog wel een oog dicht doet 's nachts, laat zich raden. Het klinkt iedere dag tot laat nog: 'New York-New York' en 'Yabadabadooeehh!'


27-08-2010