Nieuws

26 AUG

Cursus Theologie van het Lichaam in Nijmegen

Van 12 oktober 2010 tot en met 18 januari 2011 organiseert de dienst Huwelijk & Gezin van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch in samenwerking met parochie Maria Geboorte te Nijmegen de cursus Theologie van het Lichaam. In zeven avonden zal priester Luc Simons de theologie, die gebaseerd is op de catecheses van paus Johannes Paulus II, voor belangstellenden toegankelijk maken.
 
Wereldwijd en ook in Nederland is de belangstelling voor Theologie van het Lichaam nog altijd groeiende. De theologie legt de kerkelijke leer over liefde en seksualieit uit in zijn oorsprong en context, geschikt voor de mens van deze tijd. De cursus gaat op een frisse en nieuwe manier in op de diepste roeping van elk mens en de ‘huwelijkse betekenis’ van het lichaam.
 
Aan de orde komt:
- Wat is de ‘Theologie van het Lichaam’?
- Wie is de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen?
- Het verlies van de ware liefde; herschepping in Christus.
- Roeping tot heiligheid: celibaat en verrijzenis van het lichaam.
- Huwelijk als sacrament.
- Verlossing door Christus: nieuw zicht op de mens en op het sacrament van het huwelijk. Aloude en hedendaagse vraagstukken rondom huwelijk, seksualiteit en vruchtbaarheid, bekeken tegen de achtergrond van wat besproken is op de voorgaande avonden.

Deze cursus staat open voor iedereen. Een theologische vooropleiding is niet nodig. De avonden worden gegeven in de pastorie van parochie Maria Geboorte, Berg en Dalseweg 40, 6521 JJ, Nijmegen. Deelname kost 10 euro. Data zijn: 12 en 26 oktober; 9 en 23 november; 7 december; 4 en 18 januari van 20.00 - 22.00 uur. Meer informatie en opgave via: Parochie Maria Geboorte, tel.: 024 3221371 en info@mariageboorte.nl

Klik hier om de folder te downloaden.
26-08-2010