Nieuws

23 AUG

In Memoriam Engelbertus Jacobus Schoonus

Op 21 augustus 2010 is te Teteringen in het bisdom Breda overleden de zeereerwaarde heer Engelbertus Jacobus Schoonus, emeritus-pastoor van de parochie H. Nicolaas te Helvoirt.

Emeritus-pastoor Schoonus werd geboren in Udenhout op 30 april 1930 en tot priester gewijd op 26 mei 1956. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Kerkdriel (parochie H. Martinus) van 1956 - 1959, als kapelaan te 's-Hertogenbosch (parochie H. Lucas) van 1959-1969, godsdienstleraar aan de kleuterleidstersopleiding te Tilburg van 1969 - 1978, tevens kapelaan te 's-Hertogenbosch (parochie San Salvator) van 1974 - 1977 en tenslotte vanaf 1977 als pastoor te Helvoirt (parochie H. Nicolaas) uit welke functie hem op 15 april 1987 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart vindt plaats vrijdag 27 augustus 2010 om 11.00 uur vanuit de parochiekerk van de parochie H. Lambertus te Udenhout (tevoren van 10.15 - 10.45 uur kan afscheid van de overledene worden genomen in de Mariakapel)
23-08-2010