Nieuws

19 AUG

Pastorale cursus: "Geloven in groei"

CURSUS ‘GELOVEN IN GROEI’
Deelname aan pastorale cursus op verschillende momenten en locaties mogelijk
 
Kerkelijk vrijwilligerswerk is niet iets voor slechts een bepaalde groep parochianen. Elke parochiaan kan iets gaan betekenen voor anderen. Iedere gelovige mag zich afvragen, hoe hij of zij de ontvangen talenten kan in-zetten voor het welzijn van allen. Een basisgeschiktheid is reeds gegeven. Dit dient alleen onderkend, versterkt en verdiept te worden, zodat de kwaliteit van de inzet van de vrijwilligers wordt bevorderd. De pastorale cursus ‘Geloven in groei’ wil daar de noodzakelijke vorming en toerusting voor bieden.
 
De cursus bestaat uit een serie modules. Eén module omvat meestal vijf bijeenkomsten rond één thema, die in een tamelijk korte periode achter elkaar gepland worden. De modules zijn verdeeld in:
 
- basismodules (4): met als thema’s Kerk zijn, Vrijwilliger in de Kerk, Bijbel als bron van kerkelijk leven en Traditie als bron van kerkelijk leven
- beleidsmodules (4): Liturgie, Diaconie, Catechese en Kerkopbouw - inzetgerichte modules (diverse): Op bedevaart met de parochie (K,D); Precatechese en catechumenaat (K,C); De vierende gemeenschap (L); Bijbel en liturgie (L); Doopvoorbereiding (L,C); Jongerenpastoraat (K, C); De Kerk als sociaal vangnet (D); Het werk van de koster I, II en III (L); Huwelijk- en gezinspastoraat (K, L,C); Pastoraal Gesprek (D); Volwassenencatechese (C); Ziekenpastoraat (D); Ouderenpastoraat (D); Parochies in vriendschap verbonden (D); Kerkmuziek (L); Oecumene (K); Christelijke ethiek en pastoraat (K,D); Kindercatechese (C) etc.
 
De modules sluiten aan bij het diocesaan beleid met de verschillende speerpunten, anders gezegd: ze ondersteunen de ontwikkeling en realisatie van het beleid in de parochies.
 
Vrijwilligers kunnen met deze modules een persoonlijk vormingstraject samenstellen. De één zal deelname aan één, twee of drie modules voldoende vinden. Een andere vrijwilliger zal een breder traject willen volgen en graag een verklaring ontvangen van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’. Daartoe dient de tweejarige geloofscursus gevolgd te zijn en van de pas-torale cursus: de basismodule ‘vrijwilliger in de Kerk’; één van de vier beleidsmodules en vier inzetgerichte modules behorend bij de gekozen beleidsmodule. Weer een andere vrijwilliger zal wellicht gevraagd zijn door de parochie of zelf de wens koesteren om in de toekomst een zending als pastoraal assistent (= vrijwillige pastorale lekenmedewerker die met een kerkelijk mandaat, canonieke zending, het pastorale team ondersteunt) in de nieuwe parochie te ontvangen. In dat geval dient de vorming de tweejarige geloofscursus ‘Groeien in geloof’ te omvatten, en van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’ dient men de vier basismodules, de vier beleidsmodules en vier inzetgerichte modules behorend bij één beleidsmodule te volgen.
 
Informatie en inschrijving
Over het samenstellen van een persoonlijk vormingstraject binnen de cursus ‘Geloven in groei’, alsook over data en locaties, staan we je graag persoon-lijk te woord. Dat kan via: 073-6125488, vragen naar Ellen Kleinpenning, of per e-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl.
19-08-2010