Nieuws

16 AUG

Impulsmiddag: 'Wegen naar volwassen geloof'

Op donderdag 9 september organiseert het Bisdom van ’s-Hertogenbosch een impulsmiddag voor mensen die actief zijn op catechetisch vlak. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen leden van pastorale teams, vrijwilligers en andere belangstellenden inspiratie opdoen en concrete catechesevormen ontdekken.
 
In september 2009 gaf de Nederlandse bisschoppenconferentie de 'Oriëntatietekst voor de parochiecatechese' uit. Deze probeert voor het veld van de catechese inspiratie en concrete vormen aan te reiken om via de catechese de parochie en de pastoraal van binnenuit te vernieuwen.
 
Het bisdom van 's-Hertogenbosch wil pastorale teams en parochiële vrijwilligers hier nader over informeren en een impuls geven voor de implementatie van deze vernieuwde catechese. Daartoe organiseert het bisdom, in samenwerking met het Officium Catecheticum, een middag waarop de grote lijnen van deze vernieuwde catechese worden gepresenteerd, gekeken wordt naar de mogelijkheid tot invoering in de parochie en kennis gemaakt wordt met een catecheseproject in de lijn van de Oriëntatietekst.
 
Wanneer: donderdag 9 september van 14.00 tot 16.00 uur.
Waar: bisdomkantoor, Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch
Voor wie: leden van pastorale teams en vrijwilligers die actief zijn op catechetisch vlak
Aanmelden: vóór 1 september 2010 middels dit inschrijfformulier.
 
Wie na deze dag enthousiast geworden is, is van harte welkom om nader kennis te maken met het catecheseproject middels een kadercursus van zes bijeenkomsten. In de loop van de cursus maakt men zich de visie, opbouw en inhoud van het project 'Opnieuw beginnen' zodanig eigen dat men er vlot mee aan de slag kan.
 
Wanneer: donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, op 7 oktober,
21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december en 16 december
Waar: bisdomkantoor, Parade 11, 5211 KL's-Hertogenbosch
Aanmelden: vóór 12 september 2010 middels dit inschrijfformulier.
 
16-08-2010