Nieuws

31 JUL

Bestel nu: promotiemateriaal Actie Kerkbalans

"De kerk is van blijvende waarde" is het motto van actie Kerkbalans die het komende jaar van 16 tot en met 30 januari 2011 zal plaatsvinden. Uiterlijk tot en met 5 september 2010 kunnen parochies promotiemateriaal bestellen.
 
Parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn deze week door middel van een brief met bestelformulier op de hoogte gebracht. Het bisdom zal in de week van 6 september 2010 een bevestiging van de bestelling versturen en eind november 2010 het materiaal uitleveren.
 
Ervaring leert dat het succes van actie Kerkbalans afhangt van de wijze waarop de actie wordt uitgevoerd. Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch adviseert om een zo persoonlijk mogelijke methode te hanteren. Volgens Wim van Dijk, vicevoorzitter van het parochiebestuur van de parochie Heilige Oda, kun je daar kun je op verschillende manieren werk van maken. In de Martinuskerk van Sint-Oedenrode is het gelukt om met actie Kerkbalans de parochiebijdragen te laten stijgen. Van Dijk: "Als de envelop voor kerkbijdrage gebracht en gehaald wordt, krijgt de kerk een gezicht."
 
In het dekenale katern van het Bisdomblad dat medio augustus 2010 verschijnt, komt Nieuwe Parochie Heilige Oda uitgebreid aan bod. Voor meer informatie over actie Kerkbalans, surf naar www.kerkbalans.nl. De dekenale katernen van het Bisdomblad zijn hier te bekijken en te downloaden.
31-07-2010