Nieuws

20 JUL

Alpha-cursussen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch

Vanaf september 2010 start er in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op verschillende plaatsen de Alpha-cursus. Geïnteresseerden van alle leeftijden en diverse achtergronden kunnen onder andere in ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Tilburg vrijblijvend kennismaken met het christelijke geloof.
 
De Alpha-cursus wordt in 160 landen gegeven en heeft de afgelopen jaren ook in een aantal parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch een vaste plek gekregen. Jaarlijks start de introductiecursus op in januari en september. Ter oriëntatie worden open avonden georganiseerd.
 
Tilburg
De eerste open avond vindt plaats op woensdagavond 15 september 2010 om 19.30 uur in de Tilburgse Margarita Mariaparochie (Ringbaan West 302, ingang Thomas van Kempenstraat).
 
’s-Hertogenbosch
De parochie H. Johannes Evangelist (‘Sint-Jan’) te ’s-Hertogenbosch houdt op dinsdagavond 21 september vanaf 19.00 uur een open avond in de parochiezaal van de St. Lucaskerk aan de Zuiderparkweg (ingang zaaltje: César Francklaan 2, Den Bosch). Meer informatie.  
 
Nijmegen
Op woensdag 29 september vindt er een open avond plaats in de pastorie van de Maria Geboorteparochie, Berg en Dalseweg 40.
 
Na de open avond volgt in iedere plaats een serie van tien avondbijeenkomsten. Daarbij wordt begonnen met een gezamenlijke warme maaltijd om bij te praten. Aansluitend volgt een inleiding over het thema van de avond waarna men met elkaar in gesprek kan gaan.
 
Het logo van de Alpha-cursus is een mannetje dat een groot vraagteken draagt. Het is geen catechese-cursus met feiten die men uit het hoofd moet leren, maar een 'zoektocht' om te ontdekken. Iedereen kan meedoen. Jong en oud, kerkelijk of niet-kerkelijk. Met alle soorten vragen, opleidingen en achtergronden.
 
De Alpha-cursus wordt ook regelmatig gegeven in de plaatsen Drunen, Empel, Geldrop en Schijndel. Voor een compleet landelijk overzicht surf naar www.rk-alphacentrum.nl.

20-07-2010