Nieuws

19 JUL

Wapenspreuken hulpbisschoppen

De twee nieuwe hulpbisschoppen hebben een wapenspreuk gekozen voor hun bisschopswapen dat nog ontwikkeld gaat worden. Mgr. Mutsaerts heeft gekozen voor: Veritas vos liberabit ‘De waarheid zal u vrijmaken’ en mgr. Liesen heeft als wapenspreuk: Deus providebit ‘God zal erin voorzien’.

Op 18 september om 11.00 uur worden ze in de kathedrale basiliek Sint-Jan evangelist in ’s-Hertogenbosch tot bisschop gewijd. Bisschop Hurkmans zal dit doen met mgr. Wiertz en mgr. Lescrauwaet msc als medeconsecratoren. Na hun wijding worden in het Eucharistisch gebed, hun doopnamen: Robertus en Johannes uitgesproken na Antonius, dat is de doopnaam van bisschop Hurkmans.

Hulpbisschoppen zijn niet verbonden aan een cathedra (bisschopszetel in een kathedraal) zoals residerende bisschoppen. Ze krijgen een benoeming met een titel van een niet meer bestaand bisdom. Mgr. Mutsaerts is titulair bisschop van Uccula (Noord-Afrika) en mgr. Liesen is titulair bisschop van Tunnuna (Noord-Afrika).

19-07-2010