Nieuws

07 JUL

Zes mannen op Roepingenreis

Bisschop Hurkmans vertrekt woensdag 7 juli naar Echternach, met zes mannen die nadenken of ze priester willen worden. In Echternach vieren ze de Eucharistie bij het graf van de heilige Willibrord. Daarna gaat de reis naar Trier waar de heilige apostel Matthias begraven ligt. Het bisdom Trier is een van de oudste bisdommen, met 101 opvolgende bisschoppen.

De bisschop spreekt van een hoopvol teken voor de toekomst. De groep van zes is groter dan het jaar daarvoor. Maandag hebben de zes mannen al deelgenomen aan de priesterdag in Den Bosch. Dinsdag maken ze onder leiding van de rector van het seminarie kennis met het parochieleven in het land van Maas en Waal.

Het bisdom Den Bosch organiseert eind juni van het volgend jaar een bedevaart naar Echternach.
 
07-07-2010