Nieuws

05 JUL

Kardinaal Kasper: “Priesters met sterke identiteit nodig, maar geen klerikalsime”

“Toen ikzelf meer dan 50 jaar geleden priester werd, voelden wij ons gedragen door een grote instemming van de gelovige gemeenschap. Dergelijke morele ondersteuning ontbreekt tegenwoordig in verregaande mate.” Dat zei Walter Kardinaal Kasper tijdens de nationale priesterdag in ’s-Hertogenbosch tot de ruim 300 aanwezigen, waaronder 200 priesters.

“Daarom hebben we momenteel des te meer nood aan priesters met een sterke innerlijke identiteit, die echter niet vervallen in het extreem van het oude klerikalisme in een modern gewaad. Ik ben een voorstander van een decente priesterkleding: we dienen als priesters herkenbaar te zijn en een zichtbaar teken te stellen dat we nog bestaan en dat de boodschap die we uitdragen, niets heeft ingeboet. We moeten voor tijdgenoten, getuigen van Jezus Christus zijn,” aldus de kardinaal.
Klik hier voor de volledige tekst van zijn lezing.

05-07-2010