Nieuws

31 MEI

Bisschop Bluyssen viert 60-jarig priesterfeest

Op donderdag 3 juni 2010 viert emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch Johannes Bluyssen zijn 60-jarige priesterjubileum. In 1950 werd hij in de Sint-Janskathedraal door bisschop Mutsaerts tot priester gewijd.

“Met groot genoegen” kijkt de 84-jarige bisschop terug op zijn priesterschap. “Ik ben altijd graag priester geweest. In de geest van het Evangelie vertegenwoordig en stimuleer je als priester de Kerk.” Verheugd was Bluyssen dan ook met het Jaar van de Priester dat paus Benedictus XVI over het jaar 2009-2010 heeft uitgeroepen. “Het is goed dat de taak van de priester in het volle licht wordt geplaatst en er aandacht is voor het leven en werken van de priester.”

Bluyssen, die aan de vooravond van het tweede Vaticaans Concilie bisschop werd gewijd, heeft de vernieuwingsgolf die de Kerk onderging zeer bewust meegemaakt en omarmd: “Het concilie was een openbaring. Daar te spreken over ‘de Kerk in deze tijd’ was een opening naar vernieuwing, die nu nog steeds doorwerkt.” Een derde Vaticaanse concilie hoeft wat hem betreft voorlopig nog niet. “Daar werd al meteen om geroepen vlak na het tweede. Maar er is nog genoeg te doen om het tweede uit te voeren en er iets van te maken.”

Nu de kerk zich in een moeilijke tijd bevindt, heeft zij zware opdracht de juiste weg te kiezen door de hele ‘wir-war’ heen. Bluyssen: “Samenwerken en goede initiatieven zijn nodig om de Kerk vanaf de grond weer op te bouwen. Het is te betreuren dat er mensen zijn die de Kerk verlaten. Dat betekent dat zij hun hoop hebben verloren.” Het verbeteren van het geloofsleven, verankerd in vertrouwen en hoop, is waar het volgens hem begint.

“Kijk naar de positieve dingen, de boodschap van het Evangelie, naar Gods vertrouwen. Mensen maken fouten, allemaal. Het is daarom fijn dat we op God kunnen vertrouwen. Hij werkt van binnenuit. De deugd van de hoop is van grote waarde. We moeten ons niet uit het veld laten slaan door tegenslagen in de ‘menselijke Kerk’. Jezus is zelf mens geworden en daarom is er ook zoveel goeds aan de gang,” gelooft Bluyssen.

Die hoop geldt niet in de laatste plaats voor de Nieuwe Parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. ‘Een moedige onderneming’ die bij hem herkenning oproept. Onder bisschop Mutsaerts begon het aantal priesters al terug te lopen en diens streven ‘dat alle mensen bij liturgische vieringen terecht zouden moeten kunnen’, gebruikte Bluyssen later bij fusies in zijn pontificaat.

Het vieren van zijn 60-jarige priesterschap stemt Bluyssen tot grote dankbaarheid. “Het was niet altijd even makkelijk”, weet hij, “maar ik heb het wel altijd met plezier gedaan”.
31-05-2010