Nieuws

29 MEI

Vier nieuwe priesters voor de Kerk van het bisdom Den Bosch

De Sint-Janskathedraal zat zaterdag – laatste zaterdag van de meimaand - tijdens de priesterwijding werkelijk he-le-maal vol… Van heinde en ver waren gelovigen toegestroomd om getuige te zijn van de wijding van Jacques Grubben, Hans van der Donk, Francis De Meyer en Theo Lamers. Vier priesters voor de toekomst van de Kerk.

Seminarierector Filip De Rijcke stelde de vier voor aan de gemeenschap en na de dienst van het Woord en de litanie van alle heiligen, wijdde mgr. Hurkmans de nieuwe priesters door handoplegging en hij zalfde hen de handen. Een grote schare priesters had zich opgesteld in het middenschip van de kathedraal en vormde een rijke corona van collega’s in het priesterambt. En nadat de nieuwe priesters bekleed waren met het kazuifel, gingen zij voor het eerst als priester naar het altaar, naast de bisschop en de aanwezige stage-pastoors, voor de dienst van de tafel .
Bisschop Hurkmans overhandigde de nieuwe priesters de oorkonde van hun wijding. In de koker waarin deze zat, zo vertelde de bisschop, ook al de brief van hun eerste benoeming.

Na de communieuitreiking en de zegen, begaven de bisschop en de nieuwe priesters zich naar het beeld van Maria in de meimaandkapel, en na het vertrouwde Lied van de Zoete Lieve Vrouw klonk een lang en daverend applaus door de kerk. In het Sint-Janscentrum werd onder een stralende zon de receptie gehouden om de vier te feliciteren.

Een fotoimpressie van de wijding vindt u in onderstaand webalbum.

29-05-2010