Nieuws

28 MEI

220 Inschrijvingen voor landelijke priesterdag

Zo’n 160 priesters uit Nederland en 60 andere belangstellenden hebben zich ingeschreven voor de landelijke priesterdag op maandag 5 juli in Den Bosch. Kardinaal Walter Kasper komt die dag naar Nederland. Hij is president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de christenen. Het programma vindt plaats in het theater aan de Parade in Den Bosch. Inschrijven is nog mogelijk t/m 15 juni, tot aan het maximum van 300 deelnemers.

De Nederlandse bisschoppen hebben deze dag uitgeroepen tot nationale priesterdag. Paus Benedictus XVI heeft dit jaar tot het jaar van de priester bestempeld. De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. Dr. André-Joseph Léonard, neemt ook deel. Op maandag, na afloop van de priesterdag, is er gelegenheid voor priesterkandidaten om persoonlijk in gesprek te gaan met Mgr. Léonard over de toekomst van onze kerk en hun rol daarin.

Niet alleen priesters zijn welkom, diakens en pastoraal werk(st)ers zijn welkom, maar alle geïnteresseerden. In het Jaar van de Priester worden alle gelovigen uitgenodigd zich te herbezinnen over de betekenis van het priesterschap in de Kerk en in de wereld. "We hopen dat het Jaar van de Priester kan bijdragen aan een hernieuwde belangstelling voor het priesterschap, tot opbouw van de Kerk aan het begin van de 21ste eeuw,” zegt Filip de Rycke, rector van het Sint-Janscentrum.
 
De dag begint om 10.30 uur met een H. Mis in de Sint-Janskathedraal met daarna koffie met een broodje en aansluitend de lezing door Kardinaal Walter Kasper die tot 14.00 uur duurt.
Deelname is gratis.

Aanmelden voor de priesterdag (tot en met 15 juni) kan
per e-mail of telefonisch: 073-6132000.

28-05-2010