Nieuws

27 MEI

Emeriti treffen elkaar tijdens gezellige barbecue

“Je kunt na twee jaar nog maar amper spreken van een traditie; maar wel kun je constateren dat er na die twee jaar een toenemende belangstelling bestaat voor onderling treffen tijdens onze barbecue.” Dat schrijft bisschoppelijk gedelegeerde Jan Schepers in de uitnodiging die deze week gestuurd werd aan de emeriti van het bisdom voor een ‘barbecuebijeenkomst’, dinsdag 27 juli in de pastorietuin in Gemonde.

Jan Schepers, zelf emeritus pastoor, is door bisschop Hurkmans gedelegeerd voor de groep priesters, diakens en pastoraal werkers van het bisdom. Hij onderhoudt voor het bisdom contacten met de ‘gepensioneerde’ functionarissen en behartigt hun belangen in zaken rond pensioenuitkeringen, huisvesting en zorg. Twee jaar geleden werkte hij samen met de Gemondse (emeritus) pastoor Piet Goedhart het plan uit voor een gezamenlijk treffen in de zomermaanden, wat resulteerde in de nieuwe traditie van barbecuen in de pastorietuin van de St Lambertusparochie. Vorig jaar resulteerde dat in een opkomst van ca. 70 emeriti. Jan Schepers:
“De voormalige provinciaal van de Karmelieten, pater Tjeu Timmermans, zal om 14.00 uur een bemoedigend praatje houden en Piet Goedhart sluit het eerste gedeelte af met een kort gebedsmoment. Daarna is het hopelijk heel mooi weer en kunnen we genieten van elkaar en van een goed barbecuefeest.”

Ook echtgenoten(s)/huisgenoten zijn van harte welkom en hetzelfde geldt voor gepensioneerde pastoraal werkenden. Omdat de laatste groep, vanwege het eindigen van de arbeidsovereenkomst, niet allemaal bekend zijn bij het bisdom, kunnen pastoraal werkenden voor opgave contact opnemen met Jan Schepers: Vendelierstraat 13, 5241 TT Rosmalen, of per e-mail.

27-05-2010