Nieuws

26 MEI

Bisschop wijdt a.s. zaterdag vier priesters

Zaterdag 29 mei wijdt bisschop Hurkmans in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch vier priesters voor het bisdom. Het zijn de transeunte diakens Jacques Grubben (Eindhoven 1960), Hans van der Donk (Gorinchem 1969), Francis De Meyer (Tielt 1983) en Theo Lamers (Boxmeer 1971).

De priesters worden gewijd tijdens de pontificale eucharistieviering van 12 uur, volgens traditie op de eerste zaterdag na Pinksteren. Iedereen is van harte welkom deze bijzondere plechtigheid bij te wonen. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren in de tuin van het Sint-Janscentrum aan de Papenhulst.

In de week voorafgaande aan de wijding hebben de kandidaten ter voorbereiding een stille retraite. Op vrijdag 28 mei om 20.00 uur is er in de kapel van het Sint-Janscentrum een korte gebedsdienst waarin de seminariegemeenschap Gods zegen afsmeekt over de wijdelingen en de Akathistoshymne gezongen wordt.

(vlnr) De wijdelingen: Hans van der Donk, Theo Lamers, Jacques Grubben en Francis De Meyer.
26-05-2010