Nieuws

25 MEI

Bisdom bereidt bedevaarten in 2011 en 2012 voor

Jaarlijks op Pinksterdinsdag wordt in het Luxemburgse stadje Echternach de spring-processie naar het graf van Sint-Willibrord gehouden. Groepjes pelgrims, ieder met een eigen muziekkorps, verzamelen zich dan bij de lindeboom van de heilige. Echternach is ook de bestemming van een bedevaart die het bisdom aan het voorbereiden is. Het bisdom wil een vervolg geven aan de Romebedevaart in het jubileumjaar 2009. In het laatste weekend van juni 2011 staat de heilige Willibrord in Echternach op het programma. In de herfstvakantie van 2012 is Lourdes aan de beurt. De bedevaarten staan open voor groepen uit parochies en ook voor individuen.

Sinds de Middeleeuwen vindt deze processie van Echternach al plaats. De deelnemers zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld omdat het toenmalige ritme (twee stappen naar voren en één terug) voor chaos zorgde.
De deelnemers begeven zich op de maat van de muziek naar de basiliek. De twee uur durende tocht voert eerst langs de linkeroever van de rivier de Sauer en daarna langs de rechteroever. Het oversteken van het riviertje wordt gezien als symbool van de overgang van het heidendom naar het christendom dat Willibrord indertijd in deze streek bracht.

Willibrord (Northumbria, omstreeks 658 - Echternach, 7 november 739) was een (rooms-katholieke) aartsbisschop en missionaris van Britse afkomst die ook bekend staat als de 'apostel der Friezen'. Willibrord is opgenomen in de canon van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft Willibrord als één van de vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school mag ontbreken.

Meer informatie over de bedevaarten volgt te zijner tijd op deze website en via de nieuwsbrief van het bisdom..

25-05-2010