Nieuws

20 MEI

De Verloren Zoon dvd-project
Het filmproject De Verloren Zoon van het Bisdom van 's-Hertogenbosch is een eigentijdse uitvoering van het gelijknamige evangelieverhaal, dat in combinatie met een thematisch lespakket is samengesteld. De film biedt parochies en bisdommen een aantrekkelijke catechetische handreiking voor vormelingen, tieners en jongeren.

De opzet van het pakket is eenvoudig. Aan de hand van vier thema's ‘Dromen’, ‘Vergeving’, ‘Wie is God?’ en ‘Liefde’ uit de film zijn verschillende vragen en opdrachten verbonden. De grote vrijheid om de methode in- en aan te passen is karakteristiek voor het pakket. Elk thema heeft vier geloofsniveaus en vier werkvormen. In totaal 64 bouwstenen, die naar eigen inzicht kunnen worden behandeld. Er worden bewust geen leeftijden op de werkvormen geplakt. Het geloofsniveau is namelijk niet altijd in leeftijd uit te drukken.

Jongrengroepen, tienergroepen, begeleiders, parochies en andere belangstellenden kunnen de dvd met het lesmateriaal bestellen via onderstaande formulier.
20-05-2010