Nieuws

17 MEI

Bijeenkomst: “Priester, wat bezielt je?” in Nijmegen

Vier priesters zullen tijdens een bijeenkomst op 28 mei in het Nijmeegse Kolpinghuis spreken over hun inspiratie en motivatie om priester te zijn. Vanuit hun eigen achtergrond en plaats binnen de kerkgemeenschap zullen Antoine Bodar, Henri ten Have, Herwi Rikhof en Ward Biemans enkele thema's belichten.

Onder leiding van Wilfred Kemp zullen de priesters ingaan op de vragen “Wat was uw inspiratie destijds om priester te worden en hoe is dat nu?”, “Wat is uw motivatie om priester te zijn en te blijven in de huidige tijd?” en “Hoe geeft u op dit moment vorm aan uw priesterschap?” Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten.

Antoine Bodar is priester, kunsthistoricus, hoogleraar en auteur van diverse theologische boeken. Henri ten Have is pastoor van de parochie van de Zalige Titus Brandsma te Wageningen. Herwi Rikhof is hoogleraar aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Ward Biemans is pater jezuïet te Nijmegen, in 2008 priester gewijd.

De bijeenkomst begint om 20.15 uur (zaal open vanaf 19.45 uur) en wordt georganiseerd door Parochie Maria Geboorte Nijmegen. De toegangsprijs bedraagt € 5,= per persoon. Om zeker te zijn van een plaats wordt aanbevolen te reserveren via: priesterwatbezieltje@mariageboorte.nl. Meer informatie is te vinden in deze folder.
17-05-2010