Nieuws

07 MEI

Roepingenreis naar Trier en mèt de bisschop

Meer dan ooit is in de afgelopen weken duidelijk geworden dat de Kerk nood heeft aan jonge mensen die zich met hart en ziel aan God willen geven om te bouwen aan een nieuwe toekomst. Als een (eerste) stap naar het priesterschap, biedt het Sint-Janscentrum – priesteropleiding van het bisdom Den Bosch – in juli een tweeledige roepingenreis aan, met een persoonlijke ontmoeting met Kardinaal Kasper aan de vooravond van de Nationale Priesterdag in Den Bosch, en vervolgens een reis naarTrier en Echternach.

De roepingenreis 2009, naar Ars, was een groot succes, met een opmerkelijk aantal deelnemers en in een prettige atmosfeer. De roepingenreis 2010 zal uit twee delen bestaan. Eerst is er de Nationale Priesterdag in Den Bosch op maandag 5 juli 2010. Deze bijeenkomst, waarop alle priesters van Nederland uitgenodigd zijn, is een uniek gebeuren. Eregast is Kardinaal Walter Kasper uit het Vaticaan, één van de naaste medewerkers van de paus. Voorafgaand aan de priesterdag, op zondagavond 4 juli, wordt een persoonlijke ontmoeting met Kardinaal Kasper georganiseerd.
Op dinsdag 6 juli vertrekt het gezelschap naar Trier en Echternach, waar ze enkele dagen verblijven in de nabijheid van de apostel Matthias en van de H. Willibrord. Op vrijdag 9 juli keert men terug naar ’s-Hertogenbosch.
 
De roepingenreis is bedoeld voor jonge mannen vanaf 16 jaar, die een keuze voor het priesterschap niet uitsluiten. Om het belang van de roepingenreis te onderstrepen en om van zeer nabij in contact te blijven met jonge mensen die hun leven willen geven aan God en aan de Kerk, zal Mgr. Hurkmans ook zelf deelnemen aan de roepingenreis.

Inschrijvingen en nadere informatie bij Rector De Rycke, Sint-Janscentrum (rector@sint-janscentrum.nl of T 0736123055) - www.sint-janscentrum.nl. Je kunt ook de flyer downloaden.
07-05-2010