Nieuws

27 APR

In Memoriam Johannes Lodewijk Cornelis Weekers

Op 23 april 2010 is te Nijmegen overleden de eerwaarde heer Johannes Lodewijk Cornelis Weekers, emeritus-diaken van de pastorale eenheid H. Drie-eenheid te Nijmegen.

Diaken Weekers werd geboren op 25 januari 1932 in Geldrop en na een werkzaam leven in het onderwijs tot permanent diaken gewijd op 25 september 1993. Hij was achtereenvolgens werkzaam in Nijmegen in het parochie-verband Hees-Neerbosch van 1993-2003, in de parochie Franciscus/Verrijzenis te Nijmegen van 2003-2005 en in de pastorale eenheid H. Drie-eenheid te Nijmegen vanaf 2005, uit welke functie hem op 1 februari 2006 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart - donderdag 29 april 2010 om 11.00 uur – is vanuit de Pauluskerk, Einsteinstraat 122 te Nijmegen.
27-04-2010