Nieuws

23 APR

Voorleesbrief Roepingenzondag


De Nederlandse bisschoppen hebben bij gelegenheid van Roepingenzondag 25 april 2010 een voorleesbrief geschreven waarin zij stil staan bij Gods roeping.

“Onze geseculariseerde cultuur maakt het niet gemakkelijk om aan die roeping te beantwoorden. Laten we daarom op deze Roepingenzondag samen bidden tot de Heer van de Oogst, de Goede Herder bij uitstek, dat Hij ook in ons land mensen roept als priester, diaken of religieus en hun de kracht geeft die zij nodig hebben om ‘ja’ te zeggen op hun roeping,” aldus de oproep van de bisschoppenconferentie.

De brief is hier te downloaden
23-04-2010