Nieuws

13 APR

Geslaagde oecumenische ontmoeting in Duitsland

In het Predigerseminar Hofgeismar ten noorden van Kassel (Duitsland) vond van 6 tot 8 april jl. de 39ste jaarlijkse ontmoeting plaats van vertegenwoordigers van het bisdom ’s-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Zuid-Nederland en de Evangelisch Kerk van Kurhessen Waldeck. Het kerkelijke centrum in Hofgeismar is het geestelijk centrum van de kerk van Kurhessen Waldeck. Behalve het Predigarseminar waar alle predikanten zich na hun academische studie gedurende twee jaar voorbereiden op hun pastorale dienstwerk, is het de plaats waar tweemaal per jaar de synode vergadert. Verder worden er jaarlijks vele lezingen en bijeenkomsten gehouden.

Gastheer van de ontmoeting was bisschop dr. Martin Hein van de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck. De delegatie van het bisdom ’s-Hertogenbosch werd geleid door mgr. Antoon Hurkmans en bestond uit 7 personen.

De oecumenische ontmoeting stond dit jaar in het teken van de opleiding tot de pastorale dienst. De directeur van het Predigerseminar, dr. Goldmann hield een inleiding over het tweejarig curriculum dat predikanten na afronding van hun zevenjarige studie aan de theologische faculteit in het Predigerseminar in Hofgeismar doorlopen. Pastoor René Wilmink presenteerde het roepingenproject dat het bisdom Den Bosch voor middelbare scholen heeft ontwikkeld. Studierector dr. Jan van Reedt sprak over de structuur en de inhoud van de priesteropleiding aan het St. Janscentrum. Ds. Jan Compagner gaf inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de ambtsopleiding in de Protestantse Kerk in Nederland.

De oecumenische ontmoetingen tussen de drie kerken vinden sinds 1971 ieder jaar plaats in de eerste week van Pasen. Het gezamenlijk morgen- en avondgebed neemt daarin een belangrijke plaats in. Naast het inhoudelijke thema is er gelegenheid voor informatieve uitwisseling en sightseeing. De Nationale Synode die in december 2010 gehouden zal worden en de kwestie van de atheïstische dominee Hendrikse waren opvallende aandachtspunten in de berichtgeving van de Protestantse Kerk. De pastorale herindeling en de kwestie van het seksueel misbruik kwamen aan de orde in de berichtgeving van het bisdom ’s-Hertogenbosch. In het bericht van de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck werd vooruitgeblikt naar de oecumenische kerkendag in München in mei 2010.

De tour door de omgeving van het prachtige landschap van Noord-Hessen bracht ons onder andere in het dorp Bad Karshafen waar we een bezoek brachten aan het goed gedocumenteerde Hugenotten Museum en de Middeleeuwse Kloosterkerk Lippoldsberg aan de Weser. De avond werd met een gezamenlijke maaltijd afgesloten in het sprookjesachtige slot Sababurg.

13-04-2010