Nieuws

12 APR

Cursus 'Op bedevaart met de parochie' start

Steeds meer parochies ontdekken hoe waardevol het is om met de eigen parochianen op bedevaart te gaan. Het samen delen van lief en leed, van gelovig zoeken en vragen, van geloof vieren en beleven, schept verbondenheid en geeft het gevoel daadwerkelijk geloofsgemeenschap te zijn. Omdat het bisdom overtuigd is dat de bedevaarten bij kunnen dragen aan de opbouw van nieuwe parochies, wordt er een korte cursus aangeboden voor begeleiders en/of drijvende krachten achter de parochiële bedevaarten en voor degenen die overwegen in de toekomst met de parochie op bedevaart te gaan.

In de cursus wordt stilgestaan bij de logistiek, maar vooral wordt gesproken over het verschijnsel bedevaarten, de Bijbelse wortels en de typen bedevaarten; de bedevaarten als weg van geloven, de noodzakelijke elementen die het reizen van gelovigen tot een bedevaart maken; de waarde van de bedevaarten voor de parochie; en natuurlijk is er gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen.

De cursus wordt gegeven op donderdagavond 15 april, 22 april, 20 mei, 27 mei en 3 juni, telkens van 19.30 tot 21.30 uur, op het bisdomkantoor, Parade 11 te ’s-Hertogenbosch:

1) Bedevaarten in de joods-christelijke traditie en drie typen bedevaarten
2) Pelgrimage en pastorale begeleiding – betekenis van de bedevaarten voor gelovigen, motivatie om als parochie op bedevaart te gaan
3) Bedevaarten naar plaatsen van martelaren en heiligen – één bedevaartsplaats wordt als kapstok gebruikt om eigen aspecten en specifieke doelgroepen te belichten
4) Pelgrimeren naar Mariale heiligdommen – ook hier wordt één bedevaartsplaats als kapstok gebruikt om eigen aspecten en specifieke doelgroepen te belichten
5) (Ervaringen met) Organiseren van een bedevaart in de parochie

Er wordt een bijdrage gevraagd in de onkosten van € 30,- per persoon. Aanmelden kan tót 14 april 2010, bij: Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum, t.a.v. mevrouw Anja van der Els, telefoon: 073-6125488, of per e-mail.

12-04-2010