Nieuws

09 APR

‘Afkijken bij de meester’ op dirigentendag 10 april 2010

Met de titel ‘Afkijken bij de meester’, organiseert de Gregoriusvereniging van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op zaterdag 10 april 2010 de jaarlijkse dirigentendag in Den Bosch. Dit jaar is landelijk voorzitter Richard Bot de meester.

Twee accenten staan tijdens de dag centraal. Enerzijds leren belangstellenden oog te krijgen voor de technieken die ontleend zijn aan het Gregoriaans alsmede dirigeergebaren die behulpzaam zijn bij het instuderen. Anderzijds leren zij waar de dirigent op moet letten bij het leidinggeven aan de organist/begeleider.

Zoals bij vorige dirigentendagen is er ook dit jaar gelegenheid om in gesprek te gaan met Ramon van den Boom van Kunstbalie Tilburg over de mogelijkheden van het volgen van een cursus en op welk niveau men kan instappen in de dirigentenopleiding. Meer informatie kan worden verkregen bij de Gregoriusvereniging: 073 6125488.
09-04-2010