Nieuws

06 APR

Oecumenische ontmoeting in Hofgeismar

De driedaagse oecumenische ontmoeting in het Paasoctaaf met de Evangelische Kirche van Kurhessen Waldeck en een afvaardiging van de Protestantse Kerk in Nederland is voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch een lange traditie. Dit jaar vindt deze ontmoeting plaats van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 april in het Evanglisches Predigerseminar in Hofgeismar.

Thema van de ontmoeting is ditmaal de voorbereiding op de pastorale dienst in onze kerken.Vanuit ons bisdom nemen aan deze ontmoeting deel: Mgr. Hurkmans, Mgr. Schröder (spirituaal van het St. Janscentrum), drs. van Reeth (studierector van het St. Janscentrum), drs. van Dartel (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene), pastoor Wilmink (pastoor in Breugel en diocesaan verantwoordelijk voor het roepingenpastoraat), pastoor Sip (pastoor in Malden en bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene) en drs. J. van Oppen, medewerker oecumene in de pastorale dienstverlening.

Het thema zal in een open gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van de drie kerken vanuit verschillende perspektieven belicht worden. Donderdag 8 april keert de delegatie naar huis terug.

06-04-2010