Nieuws

31 MRT

Oriëntatiedagen Sint-Janscentrum van start

Met het Paasfeest in het vooruitzicht, starten vandaag de oriëntatiedagen van het Sint-Janscentrum. Met de uitnodiging deel te nemen aan het Paastriduüm wil het groot-seminarie te ’s-Hertogenbosch jonge mannen in de gelegenheid stellen het hoogtepunt van het liturgisch jaar intensief mee te beleven.
 
Volgens rector De Rycke is de veertigdagentijd dé uitgelezen kans om ons te bezinnen over onze toekomst en over Gods plan met ons leven: “Het zijn heel intense dagen van gebed, inkeer, bezinning – maar ook van grote vreugde om de overwinning van de Heer! Tijdens deze dagen zullen we ook concretere informatie verschaffen over de aanstaande roepingenreis naar Trier.”
 
De dagen omvatten onder meer de Chrismamis op woensdag 31 maart, waarin de priesters hun wijdingsgeloften tegenover de bisschop vernieuwen, de instelling van de H. Eucharistie op Witte Donderdag, de herdenking van het Lijden des Heren op Goede Vrijdag, de grafrust op Stille Zaterdag en de vreugde om de verrijzenis op Paaszondag. Verschillende van deze plechtigheden zullen samen met bisschop Hurkmans gevierd worden in de Sint-Janskathedraal.
 
De dagen beginnen op woensdag 31 maart 2010 met de vespers om 18.00 u. (avondmaaltijd om 17.00 u.). Het feestelijke Paasdiner vindt plaats op zondag 4 april 2010; in de loop van de namiddag begint voor de seminaristen de paasvakantie, en daarmee eindigen dan ook de oriëntatiedagen. Wie niet in de gelegenheid is om van woensdag tot zondag aanwezig te zijn, kan ook op andere momenten aansluiten.
 
Voor meer informatie en aanmelding, kan contact worden opgenomen met het Sint-Janscentrum: 073-6123055.
31-03-2010