Nieuws

27 MRT

Goede Week begint met Palmpasen

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een ezel, zegevierend door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem onder meer met de takken van palmbomen. Een schril contrast met het 'Kruisig Hem!' dat de menigte enkele dagen later zal eisen.

Een kruis, een palmtakje en een haan, twee mandarijnen, twaalf eitjes, dertig rozijnen en een hartje. Dat waren de ingrediënten waarmee de kinderen in de Bossche Lucaskerk in de weer gingen. Even daarvoor hadden ze in groepjes geluisterd naar het palmpasenverhaal en uitleg over de symbolen van de palmpasenstok. Er waren flink wat vaders en moeders om een handje te helpen.

Op Palmzondag mogen de kinderen met hun zelfgemaakte palmpaasstok meelopen in de processie aan het begin van de 10 uur viering in de Sint-Lucaskerk of de Mis van 11 uur in de Sint-Jan. Na de processie is er in kinderwoorddienst het verhaal van Palmzondag en de Goede Week te horen.

Jongerenprogramma in Drunen
Palmzondag is ook Wereldjongerendag, wat gevierd wordt in de bisdommen. “Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?” (Mc, 10, 17) is het inspirerende thema van het programma voor jongeren en tieners van 12-30 jaar. Zoals ieder jaar vormen de Palmzondagbrief van de Paus en de Palmzondagviering de vaste onderdelen van de dag. Daarnaast zijn er workshops, optredens van Life 4 Christ en komt de bisschop op bezoek. Dat alles vindt plaats in het d’ Oultremontcollege, Dillenburgstraat 46 in Drunen. Vanaf 12 uur worden de jongeren verwelkomd met een lunch. Na het middagprogramma zal de bisschop om 17 uur de Palmzondagviering celebreren, waarna de dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.
Deelname kost vijf euro (inclusief lunch en diner) en wordt voldaan aan het begin van het programma.

27-03-2010