Nieuws

28 MRT

Parochiële nieuwsbrief Uden over de Nieuwe Parochie


“Verder bouwen aan de Nieuwe Parochie” is de titel van de nieuwsbrief die momenteel in de parochies Uden, Odiliapeel, Volkel, Zeeland, Boekel en Venhorst circuleert. Op een viertal pagina’s licht pastoor-deken Theo van Osch de tussenstand van het vormingsproces van de nieuw op te richten parochie toe. De nieuwsbrief meldt dat de Petruskerk in Uden de ‘parochiekerk’ wordt. Ook wordt er met het oog op nieuwe dekenale mogelijkheden een nieuw parochiecentrum in Uden gebouwd. De update verder gaat in op de taken van de projectgroep en de pastoraatsgroep.

Volgens pastoor-deken Van Osch is ‘een hele hoop werk aan de winkel’: “Gelukkig beschikken we over goede vrijwillige krachten die op een uitstekende manier besturen en meewerken, en over een pastoraatteam dat de slagen van de zweep kent en zich buitengewoon inzet voor het welzijn en het heil van de parochianen. Samen met alle andere vrijwilligers, met de betrokkenheid van de parochianen en met het gebed van ons allen, zal er een nieuwe parochie tot stand komen die er mag zijn. Wel wetend dat “als de Heer de woning niet bouwt, de bouwers vergeefs werken” (Psalm 127).”

Hoe de vorming van Nieuwe Parochie Uden in de praktijk verder gestalte krijgt, is over enkele maanden te lezen in de juli-editie van het Bisdomblad. In het maandelijkse dekenale katern wordt iedere maand een parochie uitgelicht. Deze herkenbare binnenpagina’s van het diocesane blad bevatten onder andere een voorwoord van de deken en interviews van bestuurders, pastores en vrijwilligers. Een overzicht van –los te downloaden- katernen, is hier te vinden. De parochiële nieuwsbrief van Uden is hier te downloaden.

 Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is voortdurend op zoek naar nieuws uit de dekenaten en nieuwe parochies. Neem voor nieuws, interviews en foto’s contact op met de dienst Communicatie: 073 6125488
28-03-2010