Nieuws

23 MRT

Bisschop geeft uitleg over goedkeuring liturgische gezangen

Vanaf de algehele invoering van de volkstaal in de liturgie sinds het Tweede Vaticaans Concilie werd in elk taalgebied tal van nieuwe gezangen voor de eredienst ingevoerd. Na jaren van experiment verschenen nieuwe liturgische boeken die vertaald werden in de volkstaal. Tegelijk werd de wens geopperd deze nieuwe liederen te toetsen op hun geschiktheid voor de r.k. liturgie. Deze toetsing gebeurt zowel op het vlak van de kerkprovincie in samenwerking met de Romeinse Congregatie voor de Eredienst, als - met betrekking tot liturgische uitgaven - op diocesaan niveau.

“Niet ieder, op zich misschien waardevol religieus gedicht is geschikt voor de eredienst en niet ieder op zich vroom lied is geschikt voor de liturgie,” schrijft mgr. Hurkmans vandaag aan de priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten van het bisdom. “Er is in de publiciteit gesuggereerd, dat de liederen van Oosterhuis en Ida Gerhardt zijn afgekeurd. Dat is geenszins het geval. Ieder lied wordt op de inhoud en niet naar de auteur beoordeeld.”

In de brief die als PDF te lezen is, geeft de bisschop uitleg over de goedkeuring van liturgische gezangen. Hij geeft daarin aan welke verantwoordelijkheid de Kerk heeft voor de liturgie.

23-03-2010