Nieuws

22 MRT

Brief paus ook relevant voor Nederland

De Nederlandse bisschoppen reageren met waardering en instemming op de pastorale brief van paus Benedictus XVI over seksueel misbruik. De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, Mgr. A. van Luyn, en de referent voor het onderzoek naar misbruik in de Nederlandse katholieke Kerk, Mgr. G. de Korte, hebben dat laten weten.

Alhoewel de brief gericht is tot de katholieke gemeenschap van Ierland, menen de bisschoppen dat de paus ook een voor Nederland relevante boodschap heeft. De paus drukt zijn medeleven en oprechte spijt uit ten aanzien van de slachtoffers en hun families. De bisschoppen betrekken deze woorden volledig op de slachtoffers in Nederland. Zij sluiten zich van harte aan bij de paus wanneer hij zegt: “uw vertrouwen werd verraden en uw integriteit geweld aangedaan. Velen van u hebben ervaren dat, wanneer u moedig genoeg was om te spreken over hetgeen u werd aangedaan, niemand luisterde. Zij onder u die werden misbruikt in kostscholen moeten gevoeld hebben dat er geen ontsnappen was aan hun lijden. Het is begrijpelijk dat u het moeilijk vindt om te vergeven en zich te verzoenen met de Kerk. In haar naam druk ik openlijk de schaamte en wroeging uit die wij allen voelen. Tegelijkertijd vraag ik u de hoop niet te verliezen.”

De bisschoppen van Nederland nemen aandachtig kennis van de voorstellen die de paus doet om gerechtigheid voor de slachtoffers, boete, genezing en herstel van vertrouwen te bevorderen. Wanneer de paus spreekt over de grote fouten die door het leiderschap van de Kerk gemaakt zijn, fouten die de geloofwaardigheid ondermijnd hebben, willen bisschoppen en religieuze oversten hun eigen verantwoordelijkheden ook kritisch onder ogen zien (conform perscommuniqué 9 maart jl.). Het voorgenomen onafhankelijke onderzoek, waarvoor voormalig Kamervoorzitter Deetman inmiddels voorbereidende werkzaamheden verricht, zal voor dat punt zeker aandacht hebben.

22-03-2010