Nieuws

18 MRT

Bisdomblad over lijden, sterven en verrijzen

We naderen het einde van de Veertigdagentijd. Na Palmzondag volgt de Goede Week en aan het einde van het Paastriduüm het Hoogfeest van de opstanding van de Heer. Het Bisdomblad van maart loopt het laatste stukje naar Pasen met u mee, met als thema: lijden, sterven en verrijzen.

In zijn Woord van de bisschop deelt mgr Hurkmans zijn paasgeloof met ons, tegen de achtergrond van het lijden.

Het Paastriduüm begint op de avond van Witte Donderdag en wordt besloten met de viering van de Paaswake. De diocesane commissie Liturgie schreef een bijdrage over het bijzondere karakter van deze 'heilige drie dagen', in de kerk en thuis.

Paasklokken, paashazen, paaskippen, paaseieren... er zijn tal van tradities en folklore rond het feest van de opstanding. Paul Spapens is een kenner bij uitstek op dit gebied en vertelt u over een aantal typische gebruiken in onze streken.

"Hier wordt leven toegevoegd aan de dagen" vertelt Frans Meurkens, geestelijk verzorger van het hospice De Regenboog in Eindhoven. Het is "de tweede beste plaats om te sterven" zegt hij over het huis waar mensen met nog maar een korte levensverwachting liefdevol worden opgevangen.

Yvonne Koopman tipt ouders met jonge kinderen om naar de Kinderkruisweg in de Bossche St Cathrien te komen. Dat is een hoogtepunt van het veertigdagenproject van de Binnenstadsparochie. Als u meer wilt weten volgt u deze link.

De Nieuwe Parochie staat wederom centraal in het binnenste katern van het blad. U vindt deze onder de button Nieuwe Parochie (hier), links op deze pagina, onder Achtergronden.

Nog geen abonnee? Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Surf naar de Bisdombladpagina.


18-03-2010