Nieuws

16 MRT

Huwelijk en gezin: Achtergronden

DE VELE WEGEN VAN HUWELIJK EN GEZIN
(Bron: Bisdomblad, mei 2010) ‘Huwelijk & gezin’ is een van de speerpunten in het nieuwe beleid van ons bisdom. Dat is terecht, want Nederlanders hechten (naast gezondheid) veel waarde aan het gezin. En het gezin is voor de opvoeding van kinderen – ook hun geloofsopvoeding – van grote betekenis. Ook het huwelijk draagt bij aan het levensgeluk van mensen, want volgens eigen zeggen zijn gehuwden over het algemeen gelukkiger dan zij die ongehuwd zijn of wier huwelijk door overlijden of echtscheiding is beëindigd. Het is dus goed dat het bisdom extra aandacht wil geven aan het huwelijk en het gezin. meer>>

KINDERKRUISWEG: GEVEN EN VERGEVING, BEZINNEN EN
VERZOENING, BIDDEN EN VERLOSSING KOMEN BIJ ELKAAR

(Bron: Bisdomblad, maart 2010) De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en verdieping, van bidden en geven. Voor een gezin met kinderen niet altijd makkelijk, want alle drukte van school, clubs en vriendjes gaat gewoon door. Parochies kunnen gezinnen helpen. In de Bossche binnenstadparochie kunnen kinderen aan een veertigdagenproject deelnemen en op Goede Vrijdag met hun ouders naar de kinderkruisweg komen. meer>>

GEZINNEN THUIS IN NIEUWE PAROCHIES
(Bron: Bisdomblad, mei 2010) “De keuze voor een kerkelijk huwelijk, doopsel of deelname aan de kinderwoorddienst is bewuster en oprechter dan ongeveer tien jaar geleden.” Dat constateert Brechje Loenen, die bij het bisdom verantwoordelijk is voor het speerpunt huwelijk en gezin, na een eerste serie gesprekken in nieuwe parochies. meer>>

BIDDEN MET KINDEREN
(Bron: Bisdomblad, juni 2010) "Als moeder van drie kinderen van vier, zes en acht jaar heb ik maar één reden om met ze te bidden: ik wil graag dat ze Jezus Christus leren kennen in hun leven. En juist door het gebed gaan ze een relatie met Hem aan." Dat lees je in het Bisdomblad van juni 2010. Of ze uiteindelijk ook echt voor God kiezen en trouw naar de Kerk blijven gaan, da’s nog maar afwachten. Een kwestie van ‘genade’ zou je zeggen, maar er is wel degelijk heel veel dat je als (groot)ouders kunt doen. meer>>

DE ROL VAN OUDERS IN DE SEKSUELE ONTWIKKELING
(Bron: Bisdomblad, mei 2010) “Als moeder van drie dochters krijg ik het weleens Spaans benauwd als er eentje thuiskomt met een ‘liefdesverklaring’ van een jongen: een getekend hart of een uitgesproken mededeling. Nu zijn ze nog jong en is het allemaal nog kinderspel, maar wat gaat de toekomst brengen?” Veel ouders denken dat hun invloed hierop nihil is. Gelukkig is dat volgens onderzoek niet zo. meer>>
16-03-2010