Nieuws

12 MRT

"Waartoe zijn wij?" in Deurne

“Waartoe zijn wij op aarde?”, openingsvraag van de catechismus, was ook de openingsvraag van de interdiocesane bijeenkomst die gisteren in conferentiecomplex Willibrordhaege in Deurne plaatsvond. Burgemeester Rombouts van ´s-Hertogenbosch en bisschop De Korte deelden met de ruim 200 aanwezigen hun visie over de rol van de kerk in de samenleving.

Henk Meeuws van RK Diaconie verzorgde met een voor- en nawoord het raamwerk van het thema. Kerkelijke caritasinstellingen geven jaarlijks miljoenen euro´s uit aan armoedebestrijding en het landelijke vrijwilligerswerk wordt grotendeels uitgevoerd vanuit religieuze bewogenheid. Verwijzend naar de laatste encycliek 'Caritas in veritate' (Liefde in waarheid) van paus Benedictus XVI, noemde Meeuws solidariteit en subsidiariteit als twee kernelementen van diaconie van waaruit de relaties tussen mensen en met God kunnen worden uitgedrukt.

Als openbaar bestuurder en 'zoekende' naar de beste verbinding tussen kerk en staat, zette burgemeester Rombouts zijn visie uiteen aan de hand van twee verwachtingen ten aanzien van de kerk. Dat komt enerzijds neer op de taak van de kerk om 'verhalen te duiden' en anderzijds 'er te zijn' op plekken waar dat nodig is. Dat kerkmensen bovengemiddeld actief zijn als vrijwilliger in de samenleving, heeft volgens hem met zorgzaamheid te maken. Het bracht de burgemeester ook op de vraag hoe zorgzaam een seculiere overheid zich moet opstellen: “Linkse politiek wil gewoonlijk veel geld uitgeven aan armoedebestrijding en mensen 'lui' houden, terwijl rechts daarop, attenderend op de eigen verantwoordelijkheid, juist wil bezuinigen. Ik zit daar een beetje tussenin.”

Bisschop De Korte ging in op de vraag van ´de zoekende´ en schetste de actuele kwetsbare situatie van de Kerk in de samenleving: “Op kwantitatief niveau lopen de aantallen en de financiën terug. Kwalitatief, ofwel inhoudelijk gezien, hebben we steeds meer te maken met bijbels analfabetisme: 'biblibeten'. Catechese en geloofscommunicatie zijn daarom belangrijk. Wil de Kerk haar identiteit behouden, dan moeten de bronnen van geloof veel meer stromen. Als je niet weet van waaruit je leeft, hoe kun je dan missionair zijn? ‘Al wat ge aan de minste der Mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan’, zegt Jezus in het Matteüs-evangelie. Wij leven uit het ontvangen: “Ik geef omdat mij eerder gegeven is.” Die christelijke solidariteit houdt ten eerste in dat we klaarstaan, of 'er zijn', met de woorden van Rombouts. Ten tweede dat we het bij God brengen. Ten derde concreet handelen: Christus herkennen in de zwerver, de slachtoffers en Hem dienen door deze mensen concreet te dienen.

Het hele verslag zal worden gepubliceerd in de april-editie van het Bisdomblad.

12-03-2010