Nieuws

11 MRT

In memoriam Henricus Josephus Antonius Maria Hooijmans

Op 10 maart 2010 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Henricus Josephus Antonius Maria Hooijmans, emeritus-pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Volkel (thans behorend tot de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland).

Emeritus-pastoor Hooijmans werd geboren op 27 september 1937 in ’s-Hertogenbosch en op 16 juni 1962 tot priester gewijd. Hij was achtereen-volgens werkzaam als kapelaan te Tilburg (parochie H. Hart (Noordhoek) van 1962–1967, als conrector en later rector van huize Boldershof te Druten, waarbij hij tevens was belast met de streekzielzorg in het dekenaat Druten van 1967–1981, als medepastor te Malden (parochie H. Antonius Abt) vanaf 1981 en van 1983–1991 als pastoor van deze parochie, als pastoor te Volkel (parochie H. Antonius Abt) vanaf 1991 en van 2004–2007 als pastor van de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland.
Moge hij rusten in vrede!

De avondwake is op maandag 15 maart 2010 om 19.00 uur in de parochiekerk te Volkel
De uitvaart – dinsdag 16 maart 2010 – is om 10.30 uur vanuit dezelfde parochiekerk.
11-03-2010