Nieuws

03 MRT

Communie: bisschop heeft kerkelijke leer voorgehouden

Bisschop Hurkmans heeft wat betreft het ontvangen van de Heilige Communie de kerkelijke leer voorgehouden, hetgeen ook de taak is van alle priesters. Namelijk dat men als gedoopte gelooft dat de heilige Communie het Lichaam van Christus is en dat men leeft volgens de moraal van de Kerk.

Te communie gaan is dus niet vanzelfsprekend, want in de Heilige Communie ontvangt men het Lichaam van Christus en bevestigt men zijn toegewijde levensverbintenis met Christus en de Kerk. Wanneer dan de gelovige, vanuit zijn gewetensvolle verantwoordelijkheid, in de Eucharistieviering naar voren komt om de heilige Communie te ontvangen, wordt deze hem in de pastorale praktijk normaal gesproken niet geweigerd.
Het bisdom verwijst verder naar een verklaring van het kerkbestuur van de Sint-jan: www.johannesevangelist.nl

 

03-03-2010