Nieuws

02 MRT

Taizégebed op 3 maart in 's-Hertogenbosch


Op woensdag 3 maart vindt om 19.00 uur in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch een Taizégebed plaats. Het is de tweede gebedsavond in een reeks van zes landelijke samenkomsten in opmars naar de internationale Taizé-ontmoeting die van 28 december 2010 tot 1 januari in de Ahoy van Rotterdam plaatsvindt. Jaarlijks komen er ongeveer 30.000 jongeren op deze internationale bijeenkomst af.
 
Aanwezig bij de ontmoeting in ’s-Hertogenbosch zijn broeder Rob en broeder Sebastiaan van de Franse Taizé-gemeenschap. De broedergemeenschap uit het Franse plaatsje trekt jaarlijks honderdduizend jongeren die een week lang kunnen meelopen in het ritme van de broeders. Ze zingen, doen aan Bijbelstudie en voeren gesprekken over spiritualiteit.
 
De zes voorbereidingsbijeenkomsten worden georganiseerd door een stuurgroep van vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De bijeenkomst in Rotterdam wordt door de Taizébroeders zelf georganiseerd.
 
Meer informatie over Taizé-ontmoetingen, zie: http://www.taizeinnederland.nl

02-03-2010