Nieuws

04 MRT

Cursus Theologie van het lichaam

Dit voorjaar van 23 maart tot en met 4 mei organiseert de dienst Huwelijk & Gezin van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch de cursus Theologie van het Lichaam. In zeven avonden zal priester Luc Simons de theologie, die gebaseerd is op de catecheses van paus Johannes Paulus II, voor belangstellenden toegankelijk maken.
 
Wereldwijd en ook in Nederland is de belangstelling voor Theologie van het Lichaam nog altijd groeiende. De theologie legt de kerkelijke leer over liefde en seksualieit uit in zijn oorsprong en context, geschikt voor de mens van deze tijd. De cursus gaat op een frisse en nieuwe manier in op de diepste roeping van elk mens en de ‘huwelijkse betekenis’ van het lichaam.
 
Aan de orde komt:
- Wat is de ‘Theologie van het Lichaam’?
- Wie is de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen?
- Het verlies van de ware liefde; herschepping in Christus.
- Roeping tot heiligheid: celibaat en verrijzenis van het lichaam.
- Huwelijk als sacrament.
- Verlossing door Christus: nieuw zicht op de mens en op het sacrament van het huwelijk. Aloude en hedendaagse vraagstukken rondom huwelijk, seksualiteit en vruchtbaarheid, bekeken tegen de achtergrond van wat besproken is op de voorgaande avonden.
 
Deze cursus staat open voor iedereen. Een theologische vooropleiding is niet nodig. De avonden worden gegeven in het bisdomgebouw, Parade 11 in Den Bosch. Deelname kost 30 euro. Data zijn: dinsdag 23 maart, 30 maart, 6 april, 13 april, 20 april, 27 april en 4 mei van 20-22 uur. Meer info en opgave via: Brechje Loenen, tel.: 073 – 612 54 88 (ma.) of huwelijkengezin@bisdomdenbosch.nl.  
04-03-2010